สถิติวันนี้

5 คน
สถิติเมื่อวาน 46 คน
สถิติเดือนนี้ 839 คน
สถิติปีนี้ 17854 คน
สถิติทั้งหมด 138320 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 


 

 
 
 
 
  - การประเมิน ITA 
- นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนรายบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2563  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน  Sc123 หรือ sc123เพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน  หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถส่งข้อความมาที่ E-mail : apssurin3.@gmail.com
 
 
      โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ีนี่
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
 


 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB