สถิติวันนี้

44 คน
สถิติเมื่อวาน 20 คน
สถิติเดือนนี้ 422 คน
สถิติปีนี้ 16544 คน
สถิติทั้งหมด 137010 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาตำบลกังแอน” (วัดสุวรรณวิกิจ) โดยขอใช้ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณวิกิจเป็นที่เรียน (ปัจจุบันเป็นวัดสุวรรณวิจิตร)  โรงเรียนประชาบาลตำบลกังแอน  สร้างโดยงบประมาณช่วยเหลือการประถมศึกษา  กระทรวงธรรมการ  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2484 เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิกิจได้มอบที่ดิน ให้ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดสุวรรณวิจิตรในปัจจุบัน  มีที่ดิน 3 แปลง คือ

          แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

          แปลงที่ 2 ใช้สร้างบ้านพักครู มีเนื้อที่ 22.5 ตารางวา ขุนสมนิยามรัฐ กำนันตำบลกังแอน ได้มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อ พ.ศ.2459

          แปลงที่ 3 ใช้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักครูคุรุมิตร ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท เนื้อที่ 1 งาน 32 ตารางวา

          ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายธรรมนูญ  บุญงอก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2561  จนถึงปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร เป็น “ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB