สถิติวันนี้

15 คน
สถิติเมื่อวาน 26 คน
สถิติเดือนนี้ 176 คน
สถิติปีนี้ 1968 คน
สถิติทั้งหมด 151552 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

  นางสาวเสาวลักษณ์  มิฆเนตรหัว
หน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 
 


 นางชัชฎาพร  นิลทัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

  นางสาวฝนทิพย์  ทองมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
 
 

 นายทวีป  ศรีตะวัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

 นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
 
  
  นางสาวเสาวลักษณ์  มิฆเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นายธนาวัฒน์  สมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 


  นางสารภี  นิราชสูงเนิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

  นายธนาพงษ์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
 
 
 

   นางหทัยรัตน์  ตรองจิตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

  นายพรเทพ มะลิวรรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 
 
 

 นางสาวรติกานต์  เทพชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB