สถิติวันนี้

32 คน
สถิติเมื่อวาน 20 คน
สถิติเดือนนี้ 410 คน
สถิติปีนี้ 16532 คน
สถิติทั้งหมด 136998 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

ลงาน นร.

 
 
 รางวัลนักเรียนระดับประเทศ
 
         - พ.ศ. 2553 เด็กหญิงกรกนก  ฤทธิ์ศรีบุญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
         - พ.ศ. 2555 เด็กชายปารเมศ  แก่นเขียว ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
        
 - พ.ศ. 2556 เด็กหญิงปิ่นรยา  เสียงเพราะ ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         
- พ.ศ. 2556 เด็กชายไกรวิน  สุบินนาม ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยา
ศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB