สถิติวันนี้

57 คน
สถิติเมื่อวาน 344 คน
สถิติเดือนนี้ 402 คน
สถิติปีนี้ 28845 คน
สถิติทั้งหมด 92602 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 

 ฝ่ายบริหารงบประมาณ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)

นายสมนึก  สุรพล        รองผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้า

- นางกานต์สิรี  กะการดี    ครู ชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย    


 
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ (ระดับประถมศึกษา)


1. หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ นายสมนึก  สุรพล                    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ       นางอุไรวรรณ  กะภูทิน              ครูชำนาญการพิเศษ       

3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

                                                       นายสมนึก  สุรพล                    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

4. งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  นายสมนึก  สุรพล             รองผู้อำนวยการโรงเรียน

5. งานจัดทำบัญชีการเงิน                        นางอุไรวรรณ  กะภูทิน               ครูชำนาญการพิเศษ

6. งานพัสดุและสินทรัพย์         นายสมพูล  กะการดี      ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB