สถิติวันนี้

17 คน
สถิติเมื่อวาน 21 คน
สถิติเดือนนี้ 501 คน
สถิติปีนี้ 8189 คน
สถิติทั้งหมด 54187 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ระดับการศึกษาปฐมวัย)

                 - นางประนอม  นิราศสูงเนิน              ครู ชำนาญการ                             หัวหน้า

                 - นางชนัญชิดา  สุระถาวร                พนักงานราชการ                           ผู้ช่วย


 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ระดับประถมศึกษา)

1. งานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล             นางสาวน้อย  แซ่อ๊วง                        ครู ชำนาญการ     

2. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล          นางสาวรมณี  ชัยจันลา                      ครู คศ.1   

3. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง   นางสาวสมควร  ศรีจุดานุ                 ครูชำนาญการพิเศษ

4. งานทะเบียนประวัติ  นางสาวรมณี  ชัยจันลา     ครู คศ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
-
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB