สถิติวันนี้

37 คน
สถิติเมื่อวาน 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1237 คน
สถิติปีนี้ 22074 คน
สถิติทั้งหมด 171658 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 


 

 
 
 
 
  - การประเมิน ITA 
- นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนรายบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2563  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน  Sc123 หรือ sc123เพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน  หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถส่งข้อความมาที่ E-mail : [email protected]
 
 
      โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ีนี่
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายพรชัย  เดชสงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB