สถิติวันนี้

15 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1722 คน
สถิติปีนี้ 14648 คน
สถิติทั้งหมด 164232 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

 
นางกุหลาบ  วงศ์อุดม
หน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6

 
 
นางกุหลาบ  วงศ์อุดม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวนิสา  พรหมบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
 

นายจักรี  นพพิบูลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัศมี  ชมภูพื้น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
 
 

นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอารยา  ใจมั่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 
 

นางชลิตา  เปรียบนาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/5
 
 

 นายสงวน  เสาเกลียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายเกียรติศักดิ์  สาโยธา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
 


 

นางกานต์สิรี  กะการดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางกชกร  มีลาภ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB