สถิติวันนี้

19 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1726 คน
สถิติปีนี้ 14652 คน
สถิติทั้งหมด 164236 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 


นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางมัลลิกา รักพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

 
นางสาววิไลลักษณ์ นามวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
  
  
นายเวทิน หัดไทยทระ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางสาวสุลานนท์ สมรูป
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 


นางสาวสุนิสา หฤทัยถาวร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางพีรญา กำจัดภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
  
 

 นายธวัช ต่างประโคน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายวิษณุพร ใจกล้า
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

  นางฉวีวรรณ ตินานพ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB