สถิติวันนี้

47 คน
สถิติเมื่อวาน 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1247 คน
สถิติปีนี้ 22084 คน
สถิติทั้งหมด 171668 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 


นางธิดา เกียรติวงศ์ขจร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 

นางสาวนิตยา บุญนนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 

 นางธิดา เกียรติวงศ์ขจร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
 

นางสาววันทนา  วันลี   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจันทร์ทิมา วิชายง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
 
 นางกวินญา   ตอบกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

 นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 

นางสาวศศิกร   แก้วแดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
 
  

นางสาวนันทิยา  เทียนแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวลัดดาวรรณ พงธนู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 

 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายพรชัย  เดชสงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB