สถิติวันนี้

41 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1748 คน
สถิติปีนี้ 14674 คน
สถิติทั้งหมด 164258 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

 
นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
 
  

 นางสาวธันย์ชนก  ศรีพนม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 
นางสาวกรกนก  บัวสาย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
  
  

  นางสาวรัตนา  พงษ์ชะอุ่มดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
  
  

นายเกษมพงศ์  ค้ำคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

 นางสาวพรรณธิภา  มุณีไชย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6


 

 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB