สถิติวันนี้

27 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1734 คน
สถิติปีนี้ 14660 คน
สถิติทั้งหมด 164244 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

นางวิริยา  ใจดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


 นางสาวสุชาดา  ทุนดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิตยา  ดาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 

นางผกามาศ  กันสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

นางสาวธนภรณ์  จันทร์หอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกฤษณวรรณ  จินดาศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 
 


 นางสุวิดา  สุลินทาบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

 นางสาวฐิืติมา  สุขสังวรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 
 

นางวิริยา  ใจดี 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางอำไพ  ประยงค์หอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 
 

นางฉันทนา  ประนม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 
 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB