สถิติวันนี้

32 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1739 คน
สถิติปีนี้ 14665 คน
สถิติทั้งหมด 164249 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 


 

 
 
 
 
  - การประเมิน ITA 
- นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนรายบุคคล วันที่ 31 มีนาคม 2563  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน  Sc123 หรือ sc123เพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน  หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถส่งข้อความมาที่ E-mail : [email protected]
 
 
      โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ีนี่
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคล
 
 นางสุพัตรา  รัตนกาญน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
 
  นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 
  
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB