"เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม"
  

สถิติวันนี้

40 คน
สถิติเมื่อวาน 69 คน
สถิติเดือนนี้ 1529 คน
สถิติปีนี้ 28552 คน
สถิติทั้งหมด 214171 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 
นางพรทิพย์ พันธเสน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
  

  นางวนิดา  หอมเนียม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
 นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
  
  

  นางสาวฐิติยา ดัชถุยาวัตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

  นางพรทิพย์ พันธเสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
  
  

   นางปราณี เสาเกลียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

  นางดวงจันทร์ สังข์ต้อง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
  
  

  นางยุพดี ค้าขาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
  
  
  
 นายสุรกิจ อาจศึก 
   
นายสมภพ ผ่องราษี 
  
  
 
 นางสาวธิราพร สมนิยาม

 นายคมกฤช ประคำทอง

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB