"เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม"
  

สถิติวันนี้

18 คน
สถิติเมื่อวาน 69 คน
สถิติเดือนนี้ 1507 คน
สถิติปีนี้ 28530 คน
สถิติทั้งหมด 214149 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

  นางสาวเสาวลักษณ์  มิฆเนตรหัว
หน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 
 


 นางชัชฎาพร  นิลทัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

  นางสาวฝนทิพย์  ทองมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
 
 

 นายทวีป  ศรีตะวัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

 นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
 
  
  นางสาวเสาวลักษณ์  มิฆเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นายธนาวัฒน์  สมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 


  นางสารภี  นิราชสูงเนิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

  นายธนาพงษ์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
 
 
 

   นางหทัยรัตน์  ตรองจิตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

  นายพรเทพ มะลิวรรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 
 
 

 นางสาวรติกานต์  เทพชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB