"เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม"
  

สถิติวันนี้

21 คน
สถิติเมื่อวาน 128 คน
สถิติเดือนนี้ 18082 คน
สถิติปีนี้ 48388 คน
สถิติทั้งหมด 234007 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
  คำสั่งปี 2558
 120/2558คณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย
121/2558คณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการ ระดับ กศ. ขั้นพื้นฐาน
122/2558คณะกรรมการจัดทำตารางสอน ประจำปี กศ. 2558
124/2558แต่งตั้งครู สายงานการสอนทำหน้าที่ประจำชั้น ระดับปฐมวัย
125/2558แต่งตั้งครู สายงานการสอนทำหน้าที่ประจำชั้น ระดับ กศ. ขั้นพื้นฐาน
126/2558คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ งาน 4 ฝ่าย ระดับปฐมวัย
127/2558คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ งาน 4 ฝ่าย ระดับ กศ. ขั้นพื้นฐาน
129/2558คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2558
139/2558เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ครูสมทรง
140/2558เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ครูยูนิต
141/2558เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ครูสายสมร
142/2558เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ครูอาทิตยา
144/2558กรรมการเลือกตั้งประธาน นร.
145/2558คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลส./ยว.)
147/2558คณะกรรมการ จัดทำข้อมูล DMC 
148/2558คณะกรรมการ รับผิดชอบ ดูแลการทำความสะอาด
164/2558คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู
173/2558คณะกรรมการควบคุม ฝึกซ้อม งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับเครือข่าย
191/2558คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือ
193/2558คณะกรรมการควบคุม ฝึกซ้อม นร. ระดับเครือข่าย(เพิ่มเติม)
224/2558คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
226/2558คณะกรรมการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
233/2558คณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
237/2558คณะกรรมการควบคุม นร.เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.สร.3
262/2558คณะกรรมการสรุปข้อมูล ID-Plan
264/2558คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
272/2558คณะกรรมการเปิดอาคารเรียนแบบ 234ล./55-ก
274/2558คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานครูจ้าง
306/2558คณะกรรมคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
339/2558คณะกรรมการจัดอบรมขยายผล DLIT
346-2558คณะกรรมการจัดทำโครงสร้าง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
358-2558แต่งตั้งครูประจำชั้น ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่่ 2/2558
373/2558คณะกรรมการควบคุมการทำความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2558
375-2558คณะกรรมการร่วมกิจกรรมลอยกระทง
 420-2558คณะกรรมการดำเนินงานกีฬา – กรีฑา
 437-2558 คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
443-2558 คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็ก


คำสั่งเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท
2/2558คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬกรีฑานักเรียน ปี 2558
1/2559 คณะกรรมการจัดงานและเข้าแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2559


คำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3
305/2558คณะกรรมการคุมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุรินทร์ เขต 3
341/2558คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลากรวิทย์ฯ คณิตฯ


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB