สถิติวันนี้

39 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1746 คน
สถิติปีนี้ 14672 คน
สถิติทั้งหมด 164256 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

ลงาน นร.

 
 
 รางวัลนักเรียนระดับประเทศ
 
         - พ.ศ. 2553 เด็กหญิงกรกนก  ฤทธิ์ศรีบุญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
         - พ.ศ. 2555 เด็กชายปารเมศ  แก่นเขียว ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
        
 - พ.ศ. 2556 เด็กหญิงปิ่นรยา  เสียงเพราะ ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         
- พ.ศ. 2556 เด็กชายไกรวิน  สุบินนาม ได้รับรางวัลชมเชย(รอบระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยา
ศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB