สถิติวันนี้

40 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1747 คน
สถิติปีนี้ 14673 คน
สถิติทั้งหมด 164257 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

 
 
 
  วันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
  ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาค
  คุณครูจุฬาพิชญ์ ชุติกุลกีรติ ลานักเรียน
  ร่วมกิจกรรม Bike For Dad
 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
  เลี้ยงส่งคุณครูจฬาพิชญ์ ชุติกุลกีรติ และคุณครูโสภา จูมสิมมา
  สพฐ. นิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้
 วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 58
 อบรมขยายผล DLIT 8 ต.ค. 58
งานแสดงมุฑิตาจิต 26-28 ส.ค.58
งานเปิดอาคารเรียนแบบ 324ล-55-ก 25ส.ค.58
กิจกรรมของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมวันแม่ 
  ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม
ป.6 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
งานกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมวันไหว้ครู
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท
คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม จาก สพป.สุรินทร์ เขต 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เครือข่าย 1
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคารได้แสดงผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม
กิจกรรมนักเรียนปฐมวัย
ชั้น ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สพฐ.ติดตามการอ่านออก-เขียนได้
เปิดอาคารเรียนแบบ324 ล./55-ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB