สถิติวันนี้

42 คน
สถิติเมื่อวาน 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1242 คน
สถิติปีนี้ 22079 คน
สถิติทั้งหมด 171663 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 
  คำสั่งปี 2559
 1/2559กรรมการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6
12/2559 กรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(กายกรรม)
 25/2559คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด
 46/2559ให้ข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
52/2559กรรมการรับสมัครนักเรียน ปี กศ. 2559
 60/2559คณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในฝีน
73/2559กรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปี 2559
154/2559 กรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
 156/2559กรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู
157/2559 กรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
 159/2559ให้ข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย
 160/2559ให้ข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันคัดลายมือ
169/2559 คณะกรรมการงานดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
 172/2559คณะกรรมการร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 173/2559แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน
174/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
 185/2559คณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนเข้าพรรษา
187/2559 ให้ข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ราชภัฏ
 189/2559แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำวิชา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191/2559 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
 194/2559ให้ข้าราชการครูไปอบรม จ.อุบลราชธานี
 196/2559แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คัดกรองนักเรียนที่มีความพิการทางการศึกษา
 201/2559คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
202/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน(ป.4-6)
203/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
205/2559 คณะกรรมการดำเนินงานกีฬา-กรีฑา ระดับเครือข่าย
210/2559 คณะกรรมการสรุปผลการศึกษาดูงาน
 212/2559คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 216/2559คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 220/2559รับย้ายและแต่งตั้งครูอวิรุทธิ์ จันไตรย์
 234/2559คณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
249/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน(อนุบาล)
250/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
 252/2559กรรมการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ
 254/2559คณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ(เพิ่มเติม)
267/2559 คณะกรรมการควบคุมการสอบวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1
 273/2559คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิต(ข้าราชการครู)
 274/2559คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิต(นศ.ฝึกประสบการณ์)
  
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายพรชัย  เดชสงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB