สถิติวันนี้

34 คน
สถิติเมื่อวาน 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1234 คน
สถิติปีนี้ 22071 คน
สถิติทั้งหมด 171655 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
      แบบฟอร์มงานโรงเรียน
ระบบงานประกันคุณภาพแบบรายงานตนเองของครู(P-Sar)

แบบประเมินมาตรฐานด้านครูผู้สอน(มาตรฐานที่ 7)  Pdf  Word
แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน(มาตรฐานที่ 1 - 6) แบบ 3 ระดับ 
 แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน(มาตรฐานที่ 1 - 6) แบบ 5 ระดับ  Pdf  Word
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1-6(รายห้อง)
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน(แบบหน้าเดียว)  Pdf  Excel
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายพรชัย  เดชสงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB